Zoeken
Klassenindeling (formatie)

Ieder jaar wordt in het voorjaar gestart met de klassenindeling (formatie) voor het komende schooljaar. De resultaten van dit proces bepalen in welke klas uw kind komt, welke leerkracht(en) er voor de klas staat en welke combinatieklassen er zijn.
Dit zorgt ieder jaar voor de nodige discussie. Reden voor de MR om dit proces te bekijken, en mee te denken over hoe we dit kunnen verbeteren. Een eerste stap is om u meer inzicht te geven in wat er nodig is om tot een goede klassenindeling te komen. Op de website leggen we het proces uit. Zeker te moeite waard om even te kijken via onderstaande link:

Procedure klassenindeling (formatie).pdf

Heeft u vragen? Mail ons via mr.willemvanoranje@spco.nl. U mag ons natuurlijk ook aanspreken op het schoolplein.