Zoeken
De ouderraad
Naast leren, zijn er op school ook tal van feestelijke activiteiten! Hierbij speelt de ouderraad (OR) een belangrijke rol. De organisatie van deze activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.

Vanuit de OR wordt voor elke activiteit een commissie gevormd, die samen met enkele teamleden zorgt voor de organisatie en uitvoering van het feest of de activiteit. De organisatie van de activiteiten kan soms veel tijd vergen. De OR kan deze activiteiten alleen verrichten met de hulp van andere ouders. Regelmatig worden er ouders gevraagd om aan een activiteit mee te helpen.

De activiteiten
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Avond4Daagse
 • Eindfeest groep 8
 • Fancy Fair
 • Schoolreisje
 • Luizencontroles
 • Helpende hand bij schoolactiviteiten

                            Koningsspelen
De ouderbijdrage
Om deze activiteiten te kunnen realiseren, betaalt u als ouder een ouderbijdrage. Een belangrijke taak van de OR is het beheren en het toezien op de besteding hiervan.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar (2015-2016) EUR 25,- per leerling. Leerlingen die later in het schooljaar beginnen, betalen een bedrag naar rato.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers, via de leerlingen, een brief met daarbij het verzoek de ouderbijdrage voor eind november te betalen. U kunt de ouderbijdrage ook direct overmaken op NL24RABO0158302168 t.n.v. de Basisschool Willem van Oranje, onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

De leden
De OR bestaat uit gemiddeld tien ouders. Twee leerkrachten zorgen voor het directe contact met school:
 • Erica Turkenburg
 • Jeannette van de Wijngaard
 • Lisette den Older
 • Hanneke van Beek
 • Henriėtte Brinkman
 • Maaike de Rave 
 • Marjan Vontenie
 • Marianne de Graaf
 • Michaela van der Putten
 • Nadine Bos 
 • Saskia Muit
 • Sarina Winkel
 • Trudy Smolders
   
 • Esther Pijnacker (teamlid) 
 • Annemarie van der Kooij (teamlid)
 

Lijkt het u leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van de activiteiten? Wij kunnen altijd hulp gebruiken!

Contact
Uiteraard kunt u de leden op het schoolplein aanspreken, maar mailen kan ook:
ouderraadwvo@gmail.com