Zoeken
Er zijn veel ouders actief betrokken bij onze school, Via MR, OR en SR denken en doen zij mee in het schoolgebeuren. Diverse activiteiten zouden niet kunnen plaats vinden zonder de inbreng van ouders. Elke ouder kan zelf aangeven waarbij hij/zij zou willen helpen door middel vanhet invullen van de Klussenlijst. Verder werken we met zogenaamde klassenouders. Dit zijn ouder(s)/verzorger(s), die de groepsleerkrachten ondersteunen met hele praktische zaken, zoals het regelen van auto’s om op excursie of naar een sportdag te gaan, enz.